کریمی شب سوم محرم سنج دمام| ویکی پدیا فارسی

دانلود مداحی شب دوم محرم 95 محمود کریمی  

مداحی شب دوم محرم 95
دانلود مداحی شب دوم محرم 95 حاج محمود کريمي
 
مراسم مداحی شب دوم محرم 95
با مداحی حاج محمود کريمي آماده دریافت شد.
 
بخش اول مداحی شب دوم محرم 95 محمود کريمي
بخش دوم مداحی شب دوم محرم 95 محمود کريمي
بخش سوم مداحی شب دوم محرم 95 محمود کريمي
بخش چهارم مداحی شب دوم محرم 95 محمود کريمي
 
برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید
 
 
مداحی شب دوم محرم 95 محمود کريمي , مراسم مداحی محرم 95 محمود کريمي , دانلود مداحی محرم 95 محم

ادامه مطلب  

دانلود مداحی شب دوم محرم 95 حاج محمود کریمی  

مداحی شب دوم محرم 95
دانلود مداحی شب دوم محرم 95 حاج محمود کريمي
 
مراسم مداحی شب دوم محرم 95
با مداحی حاج محمود کريمي آماده دریافت شد.
 
بخش اول مداحی شب دوم محرم 95 محمود کريمي
بخش دوم مداحی شب دوم محرم 95 محمود کريمي
بخش سوم مداحی شب دوم محرم 95 محمود کريمي
بخش چهارم مداحی شب دوم محرم 95 محمود کريمي
 
برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید
 
 
مداحی شب دوم محرم 95 محمود کريمي , مراسم مداحی محرم 95 محمود کريمي , دانلود مداحی محرم 95 محم

ادامه مطلب  

دانلود مداحی شب دوم محرم 95 محمود کریمی  

مداحی شب دوم محرم 95
دانلود مداحی شب دوم محرم 95 حاج محمود کريمي
 
مراسم مداحی شب دوم محرم 95
با مداحی حاج محمود کريمي آماده دریافت شد.
 
بخش اول مداحی شب دوم محرم 95 محمود کريمي
بخش دوم مداحی شب دوم محرم 95 محمود کريمي
بخش سوم مداحی شب دوم محرم 95 محمود کريمي
بخش چهارم مداحی شب دوم محرم 95 محمود کريمي
 
برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید
 
 
مداحی شب دوم محرم 95 محمود کريمي , مراسم مداحی محرم 95 محمود کريمي , دانلود مداحی محرم 95 محم

ادامه مطلب  

دانلود مداحی شب دوم محرم 95 محمود کریمی  

مداحی شب دوم محرم 95
دانلود مداحی شب دوم محرم 95 حاج محمود کريمي
 
مراسم مداحی شب دوم محرم 95
با مداحی حاج محمود کريمي آماده دریافت شد.
 
بخش اول مداحی شب دوم محرم 95 محمود کريمي
بخش دوم مداحی شب دوم محرم 95 محمود کريمي
بخش سوم مداحی شب دوم محرم 95 محمود کريمي
بخش چهارم مداحی شب دوم محرم 95 محمود کريمي
 
برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید
 
 
مداحی شب دوم محرم 95 محمود کريمي , مراسم مداحی محرم 95 محمود کريمي , دانلود مداحی محرم 95 محم

ادامه مطلب  

دانلود مداحی شب دوم محرم 95 حاج محمود کریمی  

مداحی شب دوم محرم 95
دانلود مداحی شب دوم محرم 95 حاج محمود کريمي
 
مراسم مداحی شب دوم محرم 95
با مداحی حاج محمود کريمي آماده دریافت شد.
 
بخش اول مداحی شب دوم محرم 95 محمود کريمي
بخش دوم مداحی شب دوم محرم 95 محمود کريمي
بخش سوم مداحی شب دوم محرم 95 محمود کريمي
بخش چهارم مداحی شب دوم محرم 95 محمود کريمي
 
برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید
 
 
مداحی شب دوم محرم 95 محمود کريمي , مراسم مداحی محرم 95 محمود کريمي , دانلود مداحی محرم 95 محم

ادامه مطلب  

دانلود مداحی شب دوم محرم 95 محمود کریمی  

مداحی شب دوم محرم 95
دانلود مداحی شب دوم محرم 95 حاج محمود کريمي
 
مراسم مداحی شب دوم محرم 95
با مداحی حاج محمود کريمي آماده دریافت شد.
 
بخش اول مداحی شب دوم محرم 95 محمود کريمي
بخش دوم مداحی شب دوم محرم 95 محمود کريمي
بخش سوم مداحی شب دوم محرم 95 محمود کريمي
بخش چهارم مداحی شب دوم محرم 95 محمود کريمي
 
برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید
 
 
مداحی شب دوم محرم 95 محمود کريمي , مراسم مداحی محرم 95 محمود کريمي , دانلود مداحی محرم 95 محم

ادامه مطلب  

دانلود مداحی صوتی محمود کریمی دمامه زنی  

دانلود مداحی جدید 95 - دانلود مداحی با دمام جنوبی

nohekhon.blogfa.com/tag/دانلود-مداحی-با-دمام-جنوبی



Translate this page
دانلود مداحی جدید 95 - دانلود مداحی با دمام جنوبی - دانلود مداحی كریمی,مداحی كریمی,دانلود مداحی محرم,مداحی جدید دانلود,مداحی جدید,مداحی محمود كریمی,نوحه. ... حاج مهدی رسولی سینه زنی در هیئت ثارالله زنجان - ۱۵ مهر. سه شنبه بیستم مهر ۱۳۹۵ ...


بهشت دانلود-دانلود رایگان با لینک مستقیم » حاج محمود کريمي-دهه اول محرم ...

www.beheshtdl.ir/حاج-محمود-کریم

ادامه مطلب  

مداحی شب دوم محرم 95 حاج محمود کریمی  

مداحی شب دوم محرم 95
دانلود مداحی شب دوم محرم 95 حاج محمود کريمي
 
مراسم مداحی شب دوم محرم 95
با مداحی حاج محمود کريمي آماده دریافت شد.
 
بخش اول مداحی شب دوم محرم 95 محمود کريمي
بخش دوم مداحی شب دوم محرم 95 محمود کريمي
بخش سوم مداحی شب دوم محرم 95 محمود کريمي
بخش چهارم مداحی شب دوم محرم 95 محمود کريمي
 
 
برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید
 
 
مداحی شب دوم محرم 95 محمود کريمي , مراسم مداحی محرم 95 محمود کريمي , دانلود مداحی محرم 95 محمود کريمي , مراسم

ادامه مطلب  

دانلود مداحی شب دوم محرم 95 حاج محمود کریمی  

مداحی شب دوم محرم 95
دانلود مداحی شب دوم محرم 95 حاج محمود کريمي
 
مراسم مداحی شب دوم محرم 95
با مداحی حاج محمود کريمي آماده دریافت شد.
 
بخش اول مداحی شب دوم محرم 95 محمود کريمي
بخش دوم مداحی شب دوم محرم 95 محمود کريمي
بخش سوم مداحی شب دوم محرم 95 محمود کريمي
بخش چهارم مداحی شب دوم محرم 95 محمود کريمي
 
 
برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید
 
 
مداحی شب دوم محرم 95 محمود کريمي , مراسم مداحی محرم 95 محمود کريمي , دانلود مداحی محرم 95 محمود کريمي , مراسم

ادامه مطلب  

دانلود شب دوم محرم 95 حاج محمود کریمی  

مداحی شب دوم محرم 95
دانلود مداحی شب دوم محرم 95 حاج محمود کريمي
 
مراسم مداحی شب دوم محرم 95
با مداحی حاج محمود کريمي آماده دریافت شد.
 
بخش اول مداحی شب دوم محرم 95 محمود کريمي
بخش دوم مداحی شب دوم محرم 95 محمود کريمي
بخش سوم مداحی شب دوم محرم 95 محمود کريمي
بخش چهارم مداحی شب دوم محرم 95 محمود کريمي
 
 
برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید
 
 
مداحی شب دوم محرم 95 محمود کريمي , مراسم مداحی محرم 95 محمود کريمي , دانلود مداحی محرم 9

ادامه مطلب  

دانلود شب دوم محرم 95 حاج محمود کریمی  

مداحی شب دوم محرم 95
دانلود مداحی شب دوم محرم 95 حاج محمود کريمي
 
مراسم مداحی شب دوم محرم 95
با مداحی حاج محمود کريمي آماده دریافت شد.
 
بخش اول مداحی شب دوم محرم 95 محمود کريمي
بخش دوم مداحی شب دوم محرم 95 محمود کريمي
بخش سوم مداحی شب دوم محرم 95 محمود کريمي
بخش چهارم مداحی شب دوم محرم 95 محمود کريمي
 
 
برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید
 
 
مداحی شب دوم محرم 95 محمود کريمي , مراسم مداحی محرم 95 محمود کريمي , دانلود مداحی محرم 9

ادامه مطلب  

محرم الحرام سال 1438  

 
السلام ای وادی کرببلا
السلام ای سرزمین پر بلا
السلام ای جلوه گاه ذوالمنن
السلام ای کشته های بی کفن
 
به نام انکه حرمت خیمه گاهش دریده شد
گروه دمام شاه دین فرا رسیدن ماه ماتم ماه محرم را به یگانه منجی عالم
امام زمان (عج)و رهبر عزیزمون و تمام سینه سوختگان و عاشقان
مکتب حسینی تسلیت عرض مینماید
تعجیل در فرج امام زمان صلوات

ادامه مطلب  

دانلود بخشی از کلیپ های تصویری مراسم چلاپ با سنج و دمام تکیه کرناسیان توسط برادر علی کاویان پور  

 
 
 
دانلود *قسمت اول کلیپ تصویری سنج و دمام تکیه کرناسیان*
 
دانلود *قسمت دوم کلیپ تصویری سنج و دمام تکیه کرناسیان*
 
دانلود *قسمت سوم کلیپ تصویری سنج و دمام تکیه کرناسیان*
 
 
به اطلاع مرساند جهت اخذ کلیپ های کامل و فول hd سنج و دمام و سایر مراسمات میتوانید با شماره 09160576719 آقای نجار زاده تماس حاصل بفرمائید

ادامه مطلب  

گلچین مداحی محرم 95 محمود کریمی  

 
مراسم کامل مداحی حاج محمود کريمي 94
ویژه محرم 95 گردآوری گردید.
 
 
مداحی شب اول محرم 94 حاج محمود کريمي
مداحی تصویری شب اول محرم 94 حاج محمود کريمي
مداحی شب دوم محرم 94 حاج محمود کريمي
مداحی تصویری شب دوم محرم 94 حاج محمود کريمي
مداحی شب سوم محرم 94 حاج محمود کريمي
مداحی تصویری شب سوم محرم 94 حاج محمود کريمي
مداحی شب چهارم محرم 94 حاج محمود کريمي
مداحی تصویری شب چهارم محرم 94 حاج محمود کريمي
مداحی شب پنجم محرم 94 حاج محمود کريمي
مداحی شب

ادامه مطلب  

گلچین مداحی محرم 95 محمود کریمی  

 
مراسم کامل مداحی حاج محمود کريمي 94
ویژه محرم 95 گردآوری گردید.
 
 
مداحی شب اول محرم 94 حاج محمود کريمي
مداحی تصویری شب اول محرم 94 حاج محمود کريمي
مداحی شب دوم محرم 94 حاج محمود کريمي
مداحی تصویری شب دوم محرم 94 حاج محمود کريمي
مداحی شب سوم محرم 94 حاج محمود کريمي
مداحی تصویری شب سوم محرم 94 حاج محمود کريمي
مداحی شب چهارم محرم 94 حاج محمود کريمي
مداحی تصویری شب چهارم محرم 94 حاج محمود کريمي
مداحی شب پنجم محرم 94 حاج محمود کريمي
مداحی شب

ادامه مطلب  

ماه محرم  

 
 
"فرارسیدن ماه محرم ماه نهضت بزرگ سید شهیدان و سرور اولیای  خدا بر همه عاشقان حسینی تسلیت باد"
محرم یعنی ایثار محرم یعنی آزادگی و دوری انسان از گناه محرم یعنی سربلندی محرم یعنی نفی ظلم محرم یعنی ایستادگی محرم یعنی حقمداری و یکتاپرستی محرم یعنی شهادت محرم یعنی حرکت محرم یعنی حسین(ع) اهل بیت و یاران وفادارش

ادامه مطلب  

دانلود شب سوم حاج محمود کریمی محرم ۱۳۹۵  

دانلود شب سوم حاج محمود کريمي محرم
دانلود شب سوم حاج محمود کريمي محرم ۱۳۹۵
نوحه خون چهارشنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۵ ، 19:23
حاج محمود کريمي نوحه محرم مداحی محرم محرم شهادت امام حسین(ع)
دانلود شب سوم حاج محمود کريمي محرم ۱۳۹۵
 
 
هیئت رایت العباس (ع) تهران
 صد دانه یاقوت دسته به دسته(روضه)-حاج محمود کريمي
یه موقعی اومدی که من نایی ندارم(روضه)-سید مهدی میرداماد
گفت ای گروه هر که ندارد هوای ما(زمینه)-حاج محمود کريمي
شبی که من جا موندم و وجودم و

ادامه مطلب  

دانلود شب چهارم حاج محمود کریمی محرم ۱۳۹۵  

دانلود شب چهارم حاج محمود کريمي محرم ۱۳۹۵
نوحه خون پنجشنبه پانزدهم مهر ۱۳۹۵ ، 15:32
حاج محمود کريمي نوحه محرم مداحی محرم محرم شهادت امام حسین(ع)
 
دانلود شب چهارم حاج محمود کريمي محرم ۱۳۹۵
 
 
هیئت رایت العباس (ع) تهران
 نمیشه عاشق باشی و دلت نگیره(روضه)-حاج محمود کريمي
با غمت زخم دل غم هاد شد(روضه)-حاج محمود کريمي
تو خیمه هنوز من سر لشکرتم(زمینه)-حاج محمود کريمي
نوای نینوا را دوست دارم(واحد)-حاج محمود کريمي
داری آتیش به بال و پرم می

ادامه مطلب  

دلنوشته.....  

امسال هم دهه كرامت آمد و رفت... اما ... انگار امیدی مضاعف در دل دارم .
امسال هم حرم نرفتم .... اما امید دارم به زودی...
همیشه وقتی بغض به گلو میرسید و طاقت كم ؛ آقا دعوت میكرد ... نمیدانم چرا... چند صباحی است كه....
شاید در آخرین دیدار چیزی گفته ام كه .... اما دلم امیدوار است...
ای كاش تا قبل از محرم من هم مشهدالرضایی شوم ... ای كاش ... تا قبل از محرم ... نظر شود ... همه چیز
جور شود ...
محرم است دیگر.... چند صباحی است رنگ و بویی دیگر برایم پیدا كرده ... محرم ... محرم ... محرم ..

ادامه مطلب  

محرم  

محرم نخستین ماه از ماه‌‌های دوازده‌گانه قمری و یکی از ماه‌‌های حرام است عرب پیش از اسلام نیز جنگ در این ماه را حرام می‌‌دانست و ترك مخاصمه می‌‌كرد؛ لذا از آن زمان این ماه بدین اسم نامگذاری شد و روز اول محرم را اول سال قمری قرار دادند. در توضیح این كه چرا ماه‌‌های دیگر كه جنگ در آن‌ها حرام است، محرم نامیده نمی‌‌شود می‌‌توان گفت: چون ترك جنگ از این ماه شروع می‌‌شد به آن محرم گفتند.

ادامه مطلب  

عاشورا حسینی بندر گناوه  

سوگواری شب و روز تاسوعا در محلات مختلف گناوه/ حسینیه معتمدی لبریز از عزادران
گناوه – خبرگزاری مهر: در شب و روز تاسوعای حسینی سراسر محلات شهر گناوه غرق در ماتم سوگواری عزاداران حسینی بود و عزادارن در این شب به یاد سقای دشت کربلا بر سر و سینه زدند.
به گزارش خبرنگار مهر، در حسینیه معتمدی گناوه عزاداری عاشوراییان بسیار با شکوه برگزار شد و ابتدا دسته سنج و دمام زنی هیئت خدام الحسین (ع) به اجرای برنامه خود پرداختند.
کم کم با رسیدن عزاداران از سراسر

ادامه مطلب  

دانلود مداحی شب سوم محرم 95 حاج محمود کریمی  

مداحی شب سوم محرم 95
دانلود مداحی شب سوم محرم 95 حاج محمود کريمي
 
مراسم مداحی شب سوم محرم 95
با مداحی حاج محمود کريمي آماده دریافت شد.
 
صد دانه یاقوت دسته به دسته (روضه) یه موقعی اومدی که من نایی ندارم (روضه) - میردامادگفت ای گروه هر که ندارد هوای ما (زمینه جدید) شبی که من جا موندم و وجودم و ماتم گرفت (زمینه جدید) روضه سر بسته تر بهتره (واحد جدید) - میرداماد میارم سوغات از کربلا تسبیح (واحد جدید) چوبی به لبت نشسته دیدم (واحد جدید) منتظر مانده ام

ادامه مطلب  

دانلود مداحی شب سوم محرم 95 حاج محمود کریمی  

مداحی شب سوم محرم 95
دانلود مداحی شب سوم محرم 95 حاج محمود کريمي
 
مراسم مداحی شب سوم محرم 95
با مداحی حاج محمود کريمي آماده دریافت شد.
 
صد دانه یاقوت دسته به دسته (روضه) یه موقعی اومدی که من نایی ندارم (روضه) - میردامادگفت ای گروه هر که ندارد هوای ما (زمینه جدید) شبی که من جا موندم و وجودم و ماتم گرفت (زمینه جدید) روضه سر بسته تر بهتره (واحد جدید) - میرداماد میارم سوغات از کربلا تسبیح (واحد جدید) چوبی به لبت نشسته دیدم (واحد جدید) منتظر مانده ام

ادامه مطلب  

دانلود مداحی شب دوم محرم 95 محمود کریمی  

مداحی شب دوم محرم 95
دانلود مداحی شب دوم محرم 95 حاج محمود کريمي
 
مراسم مداحی شب دوم محرم 95
با مداحی حاج محمود کريمي آماده دریافت شد.
 
شبنم گل لطیف تره از قطره های بارون (روضه)گفت ای گروه هر که ندارد هوای ما (زمینه جدید)خیمه شد برپا دلشوره افتاده تو دل دختر زهرا (زمینه جدید) پاره ی قلب مادرم از بر من دور مشو (واحد جدید)قرق میشه محدوده ی خیمه ها (واحد جدید)
 
 
برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید
 
 
مداحی شب دوم محرم 95 محمود کر

ادامه مطلب  

دانلود مداحی شب دوم محرم 95 محمود کریمی  

مداحی شب دوم محرم 95
دانلود مداحی شب دوم محرم 95 حاج محمود کريمي
 
مراسم مداحی شب دوم محرم 95
با مداحی حاج محمود کريمي آماده دریافت شد.
 
شبنم گل لطیف تره از قطره های بارون (روضه)گفت ای گروه هر که ندارد هوای ما (زمینه جدید)خیمه شد برپا دلشوره افتاده تو دل دختر زهرا (زمینه جدید) پاره ی قلب مادرم از بر من دور مشو (واحد جدید)قرق میشه محدوده ی خیمه ها (واحد جدید)
 
 
برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید
 
 
مداحی شب دوم محرم 95 محمود کر

ادامه مطلب  

دانلود گلچین مداحی‌های شب اول محرم 95  

به مناسبت ماه محرم، بسته ویژه "ماه محرم" ویژه ایام عزاداری سالار شهیدان گلچینی از مداحی، مرثیه‌سرایی و روضه‌خوانی مداحان را در اینجا مشاهده کنید.
دانلود مداحی حاج محمود کريمي در شب اول محرم 95
 
دانلود مداحی سید مهدی میر داماد در شب اول محرم 95
 
دانلود مداحی حاج میثم مطیعی در شب اول محرم 95
 

ادامه مطلب  

مداحی حاج محمود کریمی در شب پنجم ماه محرم + فیلم  

مداحی حاج محمود کريمي در شب پنجم ماه محرم + فیلم - باشگاه ...

www.yjc.ir › فیلم و صوت › فیلم و صوت
مراسم عزاداری و سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام با مداحی حاج محمود کريمي در شب پنجم ماه محرم را مشاهده می کنید.


دانلود مداحی شب پنجم محرم 95 | حاج محمود کريمي | صوت و فیلم : ...

newclip.blog.ir/1395/.../دانلود-مداحی-شب-پنجم-محرم-95-حاج-محمود-کريمي-صوت-و-فی...
۸ ساعت پیش - برچسب ها: دانلود مداحی شب پنجم محرم 95 حاج محمود کريمي، دانلود

ادامه مطلب  

مداحی حاج محمود کریمی در شب پنجم ماه محرم + فیلم  

مداحی حاج محمود کريمي در شب پنجم ماه محرم + فیلم - باشگاه ...

www.yjc.ir › فیلم و صوت › فیلم و صوت
مراسم عزاداری و سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام با مداحی حاج محمود کريمي در شب پنجم ماه محرم را مشاهده می کنید.


دانلود مداحی شب پنجم محرم 95 | حاج محمود کريمي | صوت و فیلم : ...

newclip.blog.ir/1395/.../دانلود-مداحی-شب-پنجم-محرم-95-حاج-محمود-کريمي-صوت-و-فی...
۸ ساعت پیش - برچسب ها: دانلود مداحی شب پنجم محرم 95 حاج محمود کريمي، دانلود

ادامه مطلب  

اول محرم  

خداجونم شکرت ک امسالم هستم و میتونم برم عزاداری آقام امام حسین..
از پارسال محرم تا امسال محرم چقد تغییر کرده خواسته هام،چقد عوض شده شرایط... پارسالم منتظر بودم تا محرم شه و من آرووم شم، امسال هم همینطور و تنها جایی ک آروومم توی روضه هاته آقاجون
یعنی میشه اربعین کربلا باشم؟ مث یه معجزست...

ادامه مطلب  

اول محرم  

خداجونم شکرت ک امسالم هستم و میتونم برم عزاداری آقام امام حسین..
از پارسال محرم تا امسال محرم چقد تغییر کرده خواسته هام،چقد عوض شده شرایط... پارسالم منتظر بودم تا محرم شه و من آرووم شم، امسال هم همینطور و تنها جایی ک آروومم توی روضه هاته آقاجون
یعنی میشه اربعین کربلا باشم؟ مث یه معجزست...

ادامه مطلب  

کل یوم عاشورا...  

باز هم از راه رسید.ماه خدا محرم
دل پراز آه رسید جامع سیه سوی تن
حال وحصال عاشقابوی محرم میگیره.
نفس فرشته ها از این همه غم میمیره
شب اول محرم سوی مسجد که میری
یاد عاشورای ۸۸ از اون باور میمیری
یادته تو عاشورا بزن وبرقص اهرمن
چه جو ری سوزوند وجود وشد یه داغ بی امن
آره بیدار شویم هر روزمون محرمه
اگه راه حق نباشه روزهامون جهنمه.
مهدیا[ع]داریم میسوزیم تو محرم همه جوش
تو ظهوری آقاجون تا دشمنا بشن خموش...
 

ادامه مطلب  

دانلود گلچین مداحی‌های محرم 94 و 95  

دانلود مداحی حاج محمود کريمي در شب اول محرم 95
دانلود مداحی سید مهدی میر داماد در شب اول محرم 95
دانلود مداحی حاج میثم مطیعی در شب اول محرم 95
 
آرشیو مداحی حاج منصور ارضی در دهه اول محرم 94 + دانلود
آرشیو مداحی حاج مهدی میرداماد در دهه اول محرم 94 + دانلود
گلچین روضه خوانی حاج محمدرضا طاهری در محرم 94 + دانلود
منتخب روضه خوانی حاج سعید حدادیان در محرم 94 + دانلود
گلچین روضه خوانی حاج حسن خلج در محرم 94 + دانلود
آرشیو مداحی بنی فاطمه در دهه اول محرم 94 + د

ادامه مطلب  

دوبیتی های محرم  

 1
سلام ای کوچه های غرق ماتم سلام ای چشمهای خفته در غم سلام ای روضه ی عباس و اکبر سلام ای ماه خونرنگ محرم
2 علم، شال عزا، چشمی پر از غم کتیبه، روضه عباس و پرچم صدای نوحه خوان می آید از دور رسیده ماه خونین محرم
3 دوباره تکیه های غم بپا شد لباس کوچه ها شال عزا شد محرم خیمه زد در جان مردم خیابان درخیابان کربلا شد
4 دوباره کاروان اشک نم نم... دوباره شد حسینیه فراهم دوباره تکیه و درد و غم عشق دوباره پرچم سرخ محرم
5 دوباره ماجرای بی کفن ها... دوباره یادی از

ادامه مطلب  

محرم  

رمضانی  را به محرم
گریه ای  را به  ماتم
غم سلحشور
من به باطن  قسم
آلوده ی  رسوایی
مرهم  به مرثیه
ذاکر شاکر
از ایمان
خدا را شفاها
می سراید
آغازی باش
مگر نیستی؟
اگر هستی   چرا 
چرایی  را به چگونگی  پس نمی دهی؟
چگونه چرا؟
نه چرا چگونه؟
محرم  سیاه
آوازه از
رمضان 
 

ادامه مطلب  

دانلود نوحه های مسیر هیئت کرناسیان در عاشورای 94 با مداحی برادر علی کاویان پور به نام کجا برم بی تو  

 
فایل های سیستمی 
 دانلود نوحه مسیر 94   *خودم علمدارتم*
دانلود نوحه مسیر 94   *کجا برم بی تو* سبک جدید
  دانلود نوحه مسیر 94   *آب از سرم گذشت*  
 
فایل های غیر سیستمی
دانلود نوحه مسیر 94   *کجا برم بی تو* سبک جدید 
دانلود نوحه مسیر 94   *آب از سرم گذشت*  
دانلود نوحه مسیر 94   *خودم علمدارتم*
 
دانلود *قسمت اول کلیپ تصویری سنج و دمام تکیه کرناسیان*
دانلود *قسمت دوم کلیپ تصویری سنج و دمام تکیه کرناسیان*
دانلود *قسمت سوم کلیپ تصویری سنج و دمام تکیه کرناسی

ادامه مطلب  

برنامه های پیش رو  

السلام علیک یا أباعبدالله
وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیکم منی جمیعا
سلام الله أبدا مابقیت وبقی اللیل والنهار
ولاجعله الله آخر العهد منی لزیارتکم
السلام علی الحسین
وعلى علی بن الحسین
وعلى أولاد الحسین
وعلى أصحاب الحسین
 
گروه دمام شاه دین کار خود را در محرم الحرام سال1438 در روز
جمعه اغاز میکند و به دعوت مسئولین هیات عزاداری به شهر های خونسار .اراک .تهران . اصفهان و نجف ابادو فرخشهر جهت اجرای برنامه عزاداری سید سالار شهیدان امام حسین عزیم

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1