ادامه ی پست دوم ( محبت کردن به پدر و مادر )| ویکی پدیا فارسی

ادامه ی پست دوم ( محبت کردن به پدر و مادر )

راهکار هایی برای ارتباط خوب داشتن با پدر و مادر :( کپی شده از کانال داداش رضا )

1: کار اشتباهی کردی معذرت خواهی کن

2: به مادرت بگو برام دعا کن

3: بگو میخوام گذشتمو جبران کنم

4: وقتی میاد خونه از جات پاشو

5: براشون میوه پوست بکن

6: باهاشون عکس بگیر

7: ببین پدر و مادرت چی دوست داره